ساعت کاری

 

ساعت کار کتابخانه مرکزی از ابتدای نیمسال اول سال تحصیلی تا پایان آزمون‌های پایان ترم نیمسال دوم تحصیلی به شرح زیر می باشد.

بخش امانت:

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8  الی 12 و  13 الی 15:30

 بخش‌های پایان نامه ها، مراجع و اداری:

شنبه تا چهار شنبه از ساعت 8  الی 12  و  13 الی 15:30

سالن‌های مطالعه طبقه دوم کتابخانه : شنبه تا چهار شنبه از ساعت 8  الی 18

سالن های مطالعه قلمچی: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 18  

 

سالنهای مطالعه در ایام امتحانات پایان ترم:   روزهای هفته از ساعت 8 الی 22

 

توجه: ساعت کار کلیه بخش‌های کتابخانه مرکزی در پایان آزمون‌های پایان ترم نیمسال دوم هر سال تحصیلی تا  آغاز نیمسال اول سال تحصیلی جدید مطابق ساعات اداری دانشگاه می باشد.

توجه: کتابخانه مرکزی در ایام عید نوروز و تعطیلات رسمی کشور و تقویم تعطیلات دانشگاه دایر نمی باشد.