ساعت کاری

 

ساعت فعالیت کتابخانه مرکزی از ابتدای نیمسال اول سال تحصیلی تا پایان آزمون‌های پایان ترم نیمسال دوم تحصیلی به شرح زیر می باشد:

 

بخش امانت:

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8  الی 12 و  13 الی 15:30 

 

 بخش‌های پایان نامه ها، مراجع و اداری:

شنبه تا چهار شنبه از ساعت 8  الی 12  و  13 الی 15:30 

 

سالن‌های مطالعه طبقه دوم کتابخانه:

شنبه تا چهار شنبه از ساعت 8  الی 18

 

سالن های مطالعه قلمچی:

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 18  

 

سالن های مطالعه در ایام امتحانات پایان ترم:

   روزهای هفته از ساعت 8 الی 22

 

توجه: ساعت فعالیت کلیه بخش‌های کتابخانه مرکزی در پایان آزمون‌های پایان ترم نیمسال دوم هر سال تحصیلی تا آغاز نیمسال اول سال تحصیلی جدید مطابق ساعات اداری دانشگاه می باشد. کتابخانه مرکزی در ایام عید نوروز و تعطیلات رسمی کشور و تقویم تعطیلات دانشگاه دایر نمی باشد.