English
|
|
|
پنجشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۵   
عضویت در طرح غدیر

نام نویسی در طرح غدیر

(عضویت فراگیر کتابخانه ها)

 

   «طرح غدیر: عضویت فراگیر کتابخانه‌ها» راهکاری است که پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) برای دسترسی مستقیم به منابع کتابخانه‌های زیرپوشش،   طراحی و اجرا شده است. این کتابخانه‌ها با نام کتابخانه‌های مقصد شناخته می‌شوند. بر پایه این طرح، افراد زیرپوشش که متقاضی استفاده از منابع موجود در این کتابخانه‌ها هستند، می‌توانند از محلی که به عنوان مبدأ برای آنها تعیین شده است یک کارت عضویت و چند کارت امانت دریافت کنند و به عضویت طرح درآیند. اعضای طرح با استفاده از کارت نخست می‌توانند به کتابخانه‌های مقصد  مراجعه و از همه خدمات آنها در محل استفاده کنند و با سپردن هر کارت امانت یک کتاب امانت دادنی را به امانت گیرند.  

  کتابخانه مرکزی دانشگاه تفرش برای امکان بخشیدن به دسترسی مستقیم دانشجویان تحصیلات تکمیلی به منابع کتابخانه های دانشگاهی زیر نظر وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری کشور ، شرایط عضویت در طرح غدیر را فراهم کرده است. از دانشجویان تحصیلات تکمیلی عضو کتابخانه ، که نیاز به استفاده از منابع سایر کتابخانه های دانشگاهی را دارند ، درخواست می گردد برای نام نویسی در طرح غدیر با در دست داشتن کارت دانشجویی به کتابخانه مراجعه نمایند. بعد از انجام مراحل ابتدایی و تکمیلی نام نویسی در سایت ایرانداک http://saham.irandoc.ir  یک کارت عضویت و سه کارت امانت دریافت می کنند و به عضویت طرح درخواهند آمد. اعضاء طرح موظف هستند به هنگام تسویه حساب ، کارت های دریافتی را به کتابخانه تحویل دهند.

 

       اخبار و اطلاعیه ها