تاریخچه کتابخانه

تعداد بازدید:۲۸۴۴

 کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه تفرش در سال 1367 تاسیس و در سالنی به وسعت 120 متر مربع شروع بکار نمود و در سال 1368 با توجه به پیشرفت علوم و تکنولوژی و نیاز به افزایش مجموعه گسترش یافت و به استاندارد سازی منابع خود پرداخت و در سال 1372 دانشگاه به محل فعلی نقل مکان و کتابخانه نیز به سالنی به وسعت  132 متر مربع در طبقه دوم ساختمان برق انتقال یافت. اما با توجه به محدودیت فضا، طراحی کتابخانه ای جدید در برنامه کاری دانشگاه قرار گرفت. سرانجام احداث ساختمان فعلی در فضایی بالغ بر1238 مترمربع در سه طبقه توسط خیر بزرگوار جناب آقای حاج عبدالحسین یعقوبی نسب در سال 1380 آغاز و در سال 1382 پایان یافت.  طبقه اول  آن به بخش مخزن، امانت و جستجوی منابع اطلاعاتی، طبقه دوم  به بخش قهرست نویسی و آماده سازی و سالن ارشد دانشجویان کارشناسی ارشد و طبقه سوم به بخش مراجع، پایان نامه ها و ریاست کتابخانه مرکزی اختصاص یافت.

در سال 1383 با بهره گیری از برنامه نرم افزاری جامع کتابخانه پارس آذرخش امکان خدمات دهی و طبقه بندی سریعتر کتب نیز فراهم آمد و در سال 1385 تیز سیستم مکانیزه امانت کتاب با استفاده از خط بارکدراه اندازی گردید. در همان سال، دسترسی به برنامه کتابخانه از خارج از دانشگاه نیز امکانپذیر گردید. هم اکنون این مرکز با بهره گیری از فناوری های نوین به ارائه خدمات در راستای فراهم آوری منابع، سازماندهی، آماده سازی و اشتراک پایگاههای اطلاعاتی در حوزهای علوم پایه و فنی مهندسی می پردازد. با توجه به کمبود فضای موجود جهت مطالعه دانشجویان، قرائت خانه قلمچی در فضایی بالغ بر 1200 متر مربع در دو طبقه توسط خیر بزرگوار جناب آقای حاج کاظم قلمچی در سال 1388 احداث گردید که طبقه اول به قرائت خانه برادران  و طبقه دوم به قرائت خانه خواهران اختصاص یافت. این مرکز به عنوان یک کتابخانه تخصصی در جهت تامین نیاز به منابع اطلاعاتی مراجعین شامل کتابهای فارسی و لاتین، پایان نامه های چاپی و منابع الکترونیکی فعالیت می نماید.

با آغاز سال 1399 به منظور ارائه خدمات نوین کتابخانه ای و راه اندازی پورتال دیجیتال، کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه تفرش با همکاری شرکت پارس آذرخش از پلتفرم و نرم افزار «اذرسا» به  عنوان اولین نرم افزار جامع یکپارچه کتابخانه، مرکز اسناد و آرشیو دیجیتال در کشور با نگرشی نوین در زمینه نرم افزارهای کتابخانه ای و اطلاع رسانی مبتنی بر اتانداردهای بین المللی حوزه های کتابخانه و مرکز اسناد بهره برداری نمود. نرم افزار «اذرسا» فرایندهای مختلف کتابخانه ای دیجیتال، الکترونیک و هوشمند  را تحت پوشش قرار می دهد. از اینرو به عنوان یک راهکار جامع و یکپارچه در سطح کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی برخی از  دانشگاهها به صورت متمرکز  یا نیمه متمرکز عملیاتی شده است.

آخرین ویرایش۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱