شیوه تدوین پایان نامه

 

کلیه فارغ التحصیلان عزیز توجه فرمایند که قالب نهایی پایان نامه ها قبل از چاپ و تحویل می بایست مطابق با دستورالعمل " راهنمای تدوین پایان نامه " باشد . در غیر این صورت کتابخانه از پذیرش پایان نامه و انجام امور تسویه حساب معذور می باشد.