آیین نامه عضویت در کتابخانه دانشگاه تفرش

تعداد بازدید:۲۰۵۹

 

آئین نامه عضویت کتابخانه مرکزی دانشگاه تفرش

کتابخانه مرکزی دانشگاه تفرش با هدف گسترش خدمات به کاربران ارجمند براساس مفاد ذیل اقدام به پذیرش عضو می نماید، رعایت مفاد این آیین نامه برای کلیه اعضاء الزامی می باشد.

 

ماده 1) شرایط عضویت

        برای تمامی اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه با ارسال مدارک زیر جهت عضویت کتابخانه مرکزی اقدام می شود.

مدارک مورد نیاز :                                                                                                           

                                          1)  تکمیل فرم عضویت مربوطه     

                                           2)  فایل اسکن شده عکس متقاضی

                                           3)  فایل تصویر کارت ملی

                                        

ماده 2)  خدمات کتابخانه

       خدمات حضوری و الکترونیک کتابخانه شامل موارد زیر است : 

1-2     امانت کتاب

2-2      استفاده از سالن مطالعه

3-2       جستجو در پایگاههای اطلاعاتی و تهیه مقاله

4-2      خدمات مرجع (استفاده از فرهنگها ، واژه نامه ها و دیکشنری ها)

5-2     خدمات سی دی

6-2     مطالعه پایان نامه در محل

 

ماده  3) مقررات امانت، تمدید، استرداد و رزرو کتاب:

       اعضای کتابخانه با توجه به سطح عضویت، مطابق جدول زیر از خدمات بخش امانت کتابخانه مرکزی بهره مند میشوند:

 

مدت امانت

تعداد کتاب

نوع عضویت

یک ماه

5

اعضاء هیأت علمی

دو هفته

4

دانشجویان دکتری

دو هفته

4

دانشجویان کارشناسی ارشد

یک هفته

3

دانشجویان کارشناسی

یک هفته

2

کارکنان

 

1-3      شرط امانت گرفتن کتاب، عضویت کتابخانه مرکزی است.

2-3      کتابخانه می تواند بنا به ضرورت تعداد کتابها و مدت امانت را کاهش و یا بازگشت کتابها را قبل از پایان مدت امانت درخواست نماید.

3-3       حق استفاده از عضویت قابل انتقال به غیر نمی باشد.

 

تبصره 2 : تمدید امانت کتاب در موارد زیر امکان پذیر است:

                الف) کتاب توسط اعضای دیگر کتابخانه رزرو نشده باشد.

                ب) عضو، مشمول جریمه تأخیر کتابهای امانی نباشد.

تبصره 3:  هر عضو می تواند تا 48 ساعت بعد از اعلام بازگشت (کتاب رزرو شده) توسط کتابخانه نسبت به درخواست امانت کتاب اقدام نماید.

تبصره 4:  چنانچه منبعی متقاضیان متعددی داشته باشد، کتابدار بخش امانت می تواند با هماهنگی مدیر مربوطه مدت امانت را کاهش دهد.

تبصره 5:  در موارد خاص، امانت منابع بیش از زمان و تعداد مقرر در جدول زمان بندی ماده 3 با تشخیص مدیر بخش و هماهنگی با رئیس کتابخانه امکان پذیر خواهد بود.

 

ماده 4)  منابعی که امانت داده نمی شوند :

1-4    کتابهای مرجع

2-4     پایان نامه های تحصیلی

3-4     نرم افزارهای کامپیوتری

4-4     کپی برداری از منابع غیر قابل امانت به جز موارد بندهای 4-3  و 4-4 امکان پذیر است.

 

ماده 5)  جریمه دیرکرد

1-5    در صورتی که امانت گیرنده در زمان تعین شده از سوی کتابخانه ، کتاب یا کتابهایی را که گرفته مسترد نکند ، مشمول جریمه دیرکرد خواهد شد.

 

ماده 6)  جبران خسارت  

1-6   چنانچه کتاب در اختیار امانت گیرنده گم شده یا ناقص تحویل گردد، جبران خسارت وارده بطور کامل بر عهده وی خواهد بود.

2-6    در مورد جایگزینی کتاب گمشده توسط عضو، چنانچه کتاب خارج از چاپ بوده و یا به هر دلیلی امکان تهیه اصل کتاب در داخل و خارج از کشور نباشد، تصمیمات نهایی برای جایگزینی آن با رئیس کتابخانه مرکزی خواهد بود. بدیهی است تا جایگزینی منبع ، فایل امانت گیرنده بسته میشود.

 

ماده 7)  تسویه حساب

1-7    هر نوع تغییر در وضعیت اعضای کتابخانه از جمله انصراف از تحصیل، فارغ التحصیلی (برای دانشجویان)، بازنشستگی یا بازخریدی (برای کارکنان) و استفاده از مأموریت های دراز مدت سفرهای خارج از کشور (برای اساتید) منوط به انجام تسویه حساب با کتابخانه است.

2-7    دانشجویانی که پروژه تحصیلی اخذ کرده اند، موظفند به هنگام تسویه حساب یک نسخه از پایان نامه و فایل آن را به کتابخانه تحویل نمایند، در غیر این صورت کتابخانه از تسویه حساب معذور است.

 

ماده 8)  موارد خاص

 تشخیص هر نوع موارد خاص که در آئین نامه کتابخانه نمی باشد به عهده رئیس کتابخانه مرکزی می باشد.

 


کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

آخرین ویرایش۰۲ آبان ۱۳۹۹