دفترچه تلفن

تعداد بازدید:۱۳۸۷

 

                                                  راهنمای تلفنهای کتابخانه

 

نام

نام خانوادگی

سمت

تلفن

تلفکس

ایمیل

حسن

آریانپور

رئیس کتابخانه مرکزی

36241338

086-36227126

arianpoor@tafreshu.ac.ir

اعظم عسگری

مسئول بخش مراجع و پایان نامه ها

36241336   asgari.a@tafreshu.ac.ir

فاطمه

شوخی بیگی

مسئول بخش خدمات مراجعین

36241337

 

shokhibeigi@tafreshu.ac.ir

سعید

آبابایی

مسئول بخش فهرست نویسی

36241339

 

aghababaee@tafreshu.ac.ir

 


 

آخرین ویرایش۱۰ بهمن ۱۳۹۸