راهنمای تسویه حساب کتابخانه

تعداد بازدید:۲۱۷۳

تسویه حساب با کتابخانه مرکزی

 

- ارائه نسخه چاپی و سی دی پایان نامه

- تسویه هرگونه بدهی

-  دانشجویان عضو کتابخانه موظف هستند به هنگام فارغ التحصیلی، انتقال دائم به سایر دانشگاهها و یا انصراف از تحصیل با کتابخانه مرکزی تسویه حساب نمایند.

-  اعضای  هیأت علمی ( رسمی و پیمانی) لازم است قبل از خاتمه خدمت خود در دانشگاه و قبل از تسویه حساب نهایی، کلیه کتابهای امانتی  نزد خود را به کتابخانه مرکزی مسترد نمایند.

- ارائه تسویه حساب از سایر کتابخانه های خارج از دانشگاه که دانشجو طی دوران تحصیل در دانشگاه از کتابخانه مرکزی، معرفی نامه دریافت نموده است .

- دانشجو موظف است در صورت مفقود نمودن کتاب، به هنگام تسویه حساب، آن کتاب را خریداری و به کتابخانه تحویل نماید.

 

مدارک لازم جهت تسویه و فارغ التحصیلی 

 

دانشجویان کارشناسی

 

یک نسخه پایان نامه صحافی شده به رنگ مشکی (طبق دستورالعمل راهنمای تدوین پایان نامه)

 یک نسخه الکترونیکی پایان نامه بصورت سی دی (طبق دستورالعمل)

در صورت دریافت معرفی نامه (جهت دیگر مراکز علمی کشور)، ارجاع آن و یا برگه تسویه حساب از کتابخانه مورد نظر

 

 

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

 

 یک نسخه پایان نامه صحافی شده، کارشناسی ارشد به رنگ سورمه ای تیره  دکتری به رنگ طوسی تیره

(طبق دستورالعمل راهنمای تدوین پایان نامه)

نسخه الکترونیکی پایان نامه بصورت سی دی (طبق دستورالعمل)

در صورت دریافت معرفی نامه (جهت دیگر مراکز علمی کشور)، ارجاع آن و یا برگه تسویه حساب از کتابخانه مورد نظر 

آخرین ویرایش۱۶ آبان ۱۳۹۸