آمار اعضاء

تعداد بازدید:۱۶۴۵

 

آمار کاربران کتابخانه مرکزی (دی ماه 1400)

 

ردیف

نوع کاربری

تعداد

1

اعضای هیئت علمی

71

2

دانشجویان دکتری

37

3

دانشجویان کارشناسی ارشد

441

4

دانشجویان کارشناسی

1419

5

کارکنان

94

6 مجموع کاربران

2062

                                                            

 

 

آخرین ویرایش۲۹ دی ۱۴۰۰