آمار منابع

 

 

 

آمار منابع موجود کتابخانه مرکزی ( آذر ماه 1400)

 

ردیف

نوع مدرک

تعداد کل نسخه ها

تعداد کل عنوانها

1

کتابهای فارسی

13848

7373

2

کتابهای لاتین

7796

6690

3

پایان نامه های فارسی

3152

3152

4

پایان نامه الکترونیک

---

1852

5

کتاب الکترونیک (ایبوک)

---

4738

6

سی دی های فارسی و لاتین

884

884

 

 

آمار پایان نامه های موجود کتابخانه مرکزی ( آبان ماه 1400)

 

ردیف

مقطع

رشته تحصیلی

تعداد کل عنوانها

1

دکتری (گرایش جبر و گراف) 

ریاضی

10

2

دکتری (گرایش کنترل)

مهندسی برق

3

3

کارشناسی ارشد

ریاضی

163

4

کارشناسی ارشد

فیزیک

122

5

کارشناسی ارشد مهندسی برق

230

6

کارشناسی ارشد مهندسی عمران و نقشه برداری

259

7

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

103

8

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

51

9

کارشناسی مهندسی برق

1059

10

کارشناسی مهندسی شیمی

199

11

کارشناسی مهندسی صنایع

660

12

کارشناسی مهندسی مکانیک

289

13

مجموع

---

3148