آمار منابع

 

 

 

آمار منابع موجود کتابخانه مرکزی ( بهمن ماه 1399)

 

ردیف

نوع مدرک

تعداد کل نسخه ها

تعداد کل عنوانها

1

کتابهای فارسی

13798

7327

2

کتابهای لاتین

7796

6690

3

پایان نامه های فارسی

2988

2988

4

سی دی های فارسی و لاتین

879

879