آمار منابع

 

 

 

آمار منابع موجود در کتابخانه مرکزی

 

ردیف

نوع مدرک / وضعیت

تعداد کل نسخ

تعداد کل عناوین

1

کتابهای فارسی

15501

8170

2

کتابهای لاتین

8636

6126

3

پایان نامه های فارسی

2338

2338

4

سی دی ها

811

811