عضویت

تعداد بازدید:۱۷۲۵

 

نحوه عضویت در کتابخانه مرکزی

دانشجویانی که تاکنون عضو کتابخانه نشده اند می توانند فایل اسکن شده عکس، تصویر کارت ملی و فرم تکمیل شده عضویت را به پست الکترونیک کتابخانه مرکزی: library@tafreshu.ac.ir ارسال نمایند. استادان مدعو دانشگاه نیز می توانند با ارائه معرفی نامه از مدیر گروه مربوطه در طول مدت قرارداد عضو کتابخانه مرکزی گردند.

 

آخرین ویرایش۰۲ آبان ۱۳۹۹