بخشنامه وزارت علوم در خصوص حذف چاپ کاغذی پایان نامه ها/ رساله ها و گزارش های علمی

۲۴ آذر ۱۳۹۸ | ۱۱:۳۴ کد : ۴۹۶۱ رویدادها
تعداد بازدید:۲۵۱

 

مطابق بخشنامه شماره 2/73392 مورخ 98/3/30 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کلیه دانشگاهها و موسسات اموزش عالی می بایست نسبت به حذف چاپ کاغذی پایان نامه ها/ رساله ها، گزارشهای علمی، گزارشهای درسی و تکالیف آموزشی رایج در همه مقاطع و رشته ها اقدام نمایند.